Не заводится мотокоса? Устраняем самую частую причину

Не заводится мотокоса? Устраняем самую частую причину

Efco stark 25

§

Efco stark 25 инструкция по эксплуатации онлайн страница 29

101

Русский

Česky

Polski

СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ
Заполните карбюратор, нажимая на кнопку (А, рис. 39).
TR — Переведите выключатель (А, Рис. 42) в положение “I”. При запуск 
держите акселератор на примерно половине ее рабочего хода.
IC — Оттяните рычаг акселератора (В) и положении половины ускорения 
переключением выключателя (А, Рис. 41) в положение     ; отпустите 
рычаг (В).
TWIN — Переведите выключатель (А, Рис. 40) в положение «I». Оттяните 
рычаг акселератора (В) и положении половины ускорения нажимая на 
кнопку (С) ; отпустите рычаг (В).
Установите  рычаг  стартера  (D)  в  полностью  закрытое  положение                      
(1, Рис.43). Поставьте мотокосу на землю в устойчивое положение. 
Проверьте, что диск свободно вращается. Прочно держа машину, 
несколько раз энергично дерните пусковой шнур до запуска двигателя
Установите рычаг стартера (D) в частично закрытое — промежуточное 
положение (2, Рис.44). Запустите двигатель, дернув за шнур. После запуска 
двигателя прогрейте машину в течение  нескольких секунд, не трогая 
рычаг акселератора. При очень низкой температуре или на большой 
высоте над уровнем моря для прогрева двигателя может потребоваться 
большее время. В заключение установите рычаг стартера (D) в полностью 
открытое положение (3, Рис.45).

ВНИМАНИЕ: Если двигатель прогрет, не надо пользоваться 

воздушной заслонкой для повторного запуска.

ВНИМАНИЕ!  — Устройство среднего ускорения следует 

использовать только при запуске двигателя в холодном состоянии. 

При запуске двигателя в горячем состоянии выключатель (D) должен 
быть переведен в положение, указанное на Рис. 46.

OБКAТКA ДВИГAТЕЛЯ
Двигaтeль дoстигaeт свoeй мaксимaльнoй мoщнoсти пoслe 5÷8 чaсoв 
рaбoты. Вo врeмя этoгo пeриoдa oбкaтки нe испoльзуйтe двигaтeль 
вхoлoстую нa мaксимaльнoм числe oбoрoтoв, чтoбы нe пoдвeргaть eгo 
чрeзмeрным нaгрузкaм. 

ВНИМAНИЕ! — Вo врeмя oбкaтки нe измeняйтe рeжим 

кaрбюрaции для дoстижeния бoльшeй мoщнoсти; этo мoжeт привeсти 
к пoврeждeнию двигaтeля.

ПРИМЕЧАНИЕ: испускание дыма новым двигателем при его первом 
использовании и после него является нормальным явлением.

SPUŠTĚNÍ MOTORU
Nasajte do karburátoru palivo: Několikrát stiskněte klobouček pumpičky 
(A, Obr. 39), dokud se palivo neobjeví v kloboučku pumpičky popř. v 
přepadové hadičce. Páčku plynu (B) nastavte do polohy “půlplyn”: 
• TR – Vypínač zapalování (A, Obr. 42) dejte do polohy «I». Páčku plynu 
(B) ponechte v poloze volnoběh.
• u IC — verze (Obr. 41) položte ruku na zadní rukojeť (tím zamáčknete 
pojistku), stiskněte páčku plynu až na doraz, vypínač zapalování (A) přisuňte 
palcem co nejvíce k sobě do polohy           podržte ho a uvolněte páčku plynu.
• u TWIN verze (Obr. 40) položte ruku na pojistku, stiskněte páčku plynu 
až na doraz, zamáčkněte pojistku polohy plynu (C) a páčku plynu uvolněte. 
Vypínač zapalování (A) dejte do polohy «I». 
Páčku sytiče (D, Obr. 43) dejte do polohy CLOSE. 
Páčku startéru  (D) dejte do polohy úplného zavření (1, obr.43). Křovinořez 
opřete o zem tak, aby byl stabilní. Zkontrolujte, zda se disk může volně 
otáčet. Křovinořez držte pevně a několikrát zatáhněte za spouštěcí lanko, 
až motor naskočí. Páčku startéru (D) posuňte do polohy částečného 
zavření, tedy do střední polohy (2, obr.44). Spusťte křovinořez zatažením za 
spouštěcí lanko. Po spuštění motoru nechte křovinořez na několik vteřin 
zahřát, nedotýkejte se  páčky plynu. Za obzvlášť chladného počasí nebo 
na horách ve vysoké nadmořské výšce může být nutné počkat na zahřátí 
motoru o několik vteřin déle. Páčku startéru (D) dejte do polohy úplného 
otevření (3, obr.45).

UPOZORNĚNÍ! Je-li motor již teplý, startér ke spuštění 

nepoužívejte.

POZOR! – Poloviční plyn použijte pouze při spouštění motoru 

za studena.

Při spouštění ohřátého motoru musí být vypínač (D) v poloze jako na obr. 46. 

ZÁBĚH MOTORU
Motor dosáhne svého maximálního výkonu po 5÷8 hodinách práce. 
V době záběhu nenechávejte motor běžet bez zátěže ve vysokých otáčkách, 
aby nedocházelo k nadměrnému zatížení motoru. 

UPOZORNĚNÍ! — V době záběhu neměňte karburaci  s cílem 

zvýšit výkon; motor by se mohl poškodit.

POZNÁMKA: je normální, když nový motor během a po prvním 
používání kouří.

URUCHOMIENIE SILNIKA
Ładować gaênik naciskając na baÄkę (A, Rys. 39).
TR — Ustawić wyłącznik (A, Rys. 42) w pozycji “I”. Ustawić  gaz  (B) na 
ssanie  podczas uruchamiania.
IC — Pociągnąć dêwignię gazu (B) i zablokować ją w połowie, ustawiając 
wyłącznik (A, Fig.41) w pozycji         ; zwolnić dêwignię (B).
TWIN — Ustawić wyłącznik (A, Rys. 40) w pozycji “I”. Pociągnąć 
dêwignię gazu (B) i zablokować ją w połowie naciskając przycisk (C), 
zwolnić dêwignię (B).
Ustawić  dêwignię  ssania  (D)  w  pozycji  całkowicie  zamkniętej                               
(1, rys.43). Postawić kosę na stabilnej powierzchni. Sprawdzić, czy tarcza 
tnąca może się swobodnie obracać. Mocno trzymając kosę, kilka razy 
mocno pociągnąć za linkę rozrusznika, aż do momentu uruchomienia
Ustawić dêwignię ssania (D) w pozycji częściowo zamkniętej, w pozycji 
pośredniej (2, rys.44). Pociągnąć za linkę rozrusznika, aby uruchomić 
kosę. Po uruchomieniu silnika odczekać kilka sekund, aż maszyna się 
rozgrzeje
, nie dotykając dêwigni gazu. W przypadku wyjątkowo niskich 
temperatur lub na dużych wysokościach w górach rozgrzanie silnika 
może zająć kilka sekund dłużej. Na koniec przestawić dêwignię ssania 
(D) do pozycji całkowicie otwartej (3, rys.45).  

Сейчас читают:  Интернет-магазин для парикмахеров - купить парикмахерское оборудование в Москве | Mustang

UWAGA: Gdy silnik jest rozgrzany, nie wyciągać dêwigni ssania.

UWAGA – Półautomatycznego urządzenia do rozruchu należy 

używać jedynie przy uruchamianiu zimnego silnika.

Aby uruchomić ciepły silnik, należy ustawić wyłącznik (D) tak, jak to 
pokazano na Rys. 46.

DOCIERANIE SILNIKA
Silnik osiąga swoją moc maksymalną po 5÷8 godzinach pracy. 
Podczas okresu docierania silnika, nie wolno operować silnikiem na 
maksymalnych obrotach bez pracy, aby uniknąć nadmiernych obciążeń. 

UWAGA! — Podczas docierania, nie wolno zmieniać paliwa, 

aby osiągnąć lepsze wyniki pracy, ponieważ można uszkodzić silnik.

UWAGA: jest zjawiskiem normalnym, że nowy silnik wytwarza dym 
podczas i po pierwszym użyciu.

43

44

45

46

SPOUŠTĚNÍ

ВКЛЮЧЕНИЕ

URUCHAMIANIE

Бензокоса — бензиновый триммер efco stark 25 купить в москве: цены, характеристики, видео, фото.

Двухтактная бензокоса от итальянского бренда, идеально подойдет для бытового применения для кошения травы, мелкого кустарника в саду, парке, вдоль заборов, домов, там где не сможет проехать газонокосилка. Рекомендуемая площадь участка 10-15 соток. В этой модели сочетается мощность, надежность, эргономика.

 •  Двигатель Burn Right — низкие выбросы вредных веществ в окружающую среду, снижены на 75%. Работа оператора менее вредная и понижен расход топлива на 40%.
 •  Итальянская сборка и разработка.
 •  Удобная двуручная рукоятка управления косой, напоминает форму велосипедного руля, оптимальная конструкция для работы, которая создает дополнительный комфорт оператору.
 •  Минимальные вибрации при работе — конструкция косы идеально сбалансирована при передачи крутящего момента от двигателя к штоку.
 •  Максимальная передача крутящего момента редуктора, потери сведены к минимуму благодаря коническим шестерням.
 •  Обслуживаемый алюминиевый редуктор. Соблюдайте регламент по обслуживанию, рекомендуется каждые 30 часов проверять уровень смазки в редукторе.
 •  Комплектуется шпулей с леской, идеально подойдет при кошении легкой травы, и стальным 3-х зубчатым ножом, который справится с высокой жесткой травой, средним кустарником, порослью деревьев. Одним словом вы сами выбираете оптимальную насадку при выполнении работы.
 •  Эргономика управления на высшем уровне, все управление находится, в прямом смысле, в ваших руках, это и тумблер включения, и рычаг газа.
 •  Рекомендуем устанавливать леску на триммерную головку не более 2,4 мм..
 •  Скромные габаритные размеры и не большой вес 6,2 кг, позволят вам легко транспортировать ее в любом легковом автомобиле.
 •  Электронная система зажигания, обеспечивает легкий пуск двигателя.
 •  Так как на бензиновом триммере установлен двухтактный двигатель, то пила заправляется смесью бензин АИ-92 плюс присадка к топливу. Пропорции смеси 1 доля присадки и 50 (или 40) долей бензина, т.е. 5 (или 4) литров бензина смешиваются с 0,1 литра присадки, зависит от марки присадки. Обязательно соблюдайте пропорции смеси, ресурс двигателя напрямую зависит от качества смеси. И рекомендуется хранить уже готовую смесь не более 1 месяца, поэтому рассчитывайте, сколько вы используете смеси перед смешиванием, чтобы потом ее не вылить. Заправка бензопилы чистым бензином и работа на нем, приведет к заклиниванию поршневой группы. В этом случае гарантийные обязательства не действуют.
 •  Цельный стальной вал, передает крутящий момент от двигателя к редуктору. Как следствие, повышение надежности агрегата.
 •  Комплектация: шпуля с леской, стальной нож для кошения плотных зарослей и мелкого кустарника, наплечный ранцевый ремень трех точечный (нагрузка косы равномерно распределяется на два плеча) и плюс пластиковая защита бедра.
 •  Два года гарантии от производителя с момента покупки.
 •  Рекомендации по обслуживанию и эксплуатации: 1) Очистка воздушного фильтра после каждых 10 часов эксплуатации. 2) Очищайте триммер после работы. 3) Не рекомендуется долго хранить топливную смесь в системе, рекомендуем не более 1 месяца. Так как происходит химическая реакция и появляются хлопья, которые могут засорить карбюратор и вы не сможете завести агрегат.

Основные характеристики

Диагностика неполадок

Не заводится мотокоса? Устраняем самую частую причину
Все причины, почему не заводится бензокоса, можно классифицировать по специфике работы отдельных узлов. В сервисном центре неисправности классифицируют:

 • неисправность двигателя (износ поршня, неисправность подшипника, трещина картера);
 • неисправность подачи топливной смеси – забитые поры воздушного фильтра или неисправность карбюратора;
 • не работает система зажигания;
 • неисправность механического характера – протечка шлангов, сломанные провода под оплёткой, разрыв трубок.

Пользователю в первую очередь нужно проверить, есть ли в баке горючее. Запуск проводить в соответствии с инструкцией, положив пилу на бок. Воздушную заслонку установить в положение «закрыто», подкачать топливо, включить зажигание и произвести 3-4 резких рывка стартёром.

Мотокоса не может работать долго. Перегреется редуктор и двигатель. Косит можно не более 15=20 минут, делая пятиминутный перерыв. В знойный полдень время работы сокращается вдвое. При скашивании бурьяна, осоки время работы требуется сократить.

При неудачном запуске, начинаем искать причину отказа:

 • проверить качество топлива;
 • убедиться в работоспособности свечи и чистоте свечного канала;
 • проверить чистоту воздушного фильтра;
 • убедиться, что топливный фильтр не забит;
 • проверить чистоту сапуна;
 • прочистить выпускной канал.

Более сложными причинами станут, обнаруженные при диагностике неисправности, приводящие к капитальному ремонту карбюратора. К таким причинам относят засорение внутренних каналов карбюратора, износ на нём прокладки и нарушение герметичности внутренних холлов с потерей вакуума. Ремонт бензокосы своими руками, если она не заводится, потребует терпения.

Диагностика свечного канала

Что предпринять, если используемая топливная смесь в полном порядке, но по-прежнему не заводится триммер бензиновый? Причины отказа механизма могут крыться в чрезмерном увлажнении свечного канала. Для проведения диагностики и устранения проблемы необходимо сделать следующее:

 1. Выкрутить свечу. Тщательно ее протереть, а затем просушить.
 2. Слить избыточное горючее в камере через соответствующее свечное отверстие.
 3. Очистить старую свечу, если на ее поверхности имеется нагар. Справиться с задачей позволит применение обычной дамской пилочки для ногтей или надфиля.
 4. При установке элемента на место выставить зазор в 1 мм. Для проверки параметра достаточно поместить в просвет любую монетку.
 5. Собрать функциональный блок обратно.
 6. Попытаться завести триммер.

Выполнять просушивание свечного канала рекомендуется как минимум на протяжении получаса. Однако ни в коем случае не стоит прибегать к прокаливанию его элементов. Ведь нагревание свечи зажигания может привести к ее окончательной порче. Что предпринять, если обслуживание функционального блока было выполнено в соответствии вышеуказанным рекомендациям, но триммер не заводится, искра есть при этом?

В таком случае стоит обработать бензином резьбовое соединение. Последнее не нужно обильно пропитывать горючим. Оно должно быть лишь слегка увлажненным. Прибегать к таким действиям следует для обеспечения зажигания. Ведь насколько бы сильную искру не давала свеча, в абсолютно сухой камере попросту не будет чему воспламеняться.

Если даже в таком случае не заводится триммер, стоит оценить качество контакта между высоковольтным проводом и свечой. В случае отсутствия искры (при наличии надежного соединения между указанными элементами), скорее всего, проблема вызвана поломкой блока зажигания. В данной ситуации придется обратиться к услугам мастеров, которые выполнят переустановку узла.

Сейчас читают:  Триммер BRAUN MGK3060 черный, отзывы владельцев в интернет-магазине СИТИЛИНК (1047481) - Ростов-на-Дону

Рекомендации по эксплуатации

Стабильность работы любой мотокосы и отсутствие проблем с пуском силового агрегата подобных устройств напрямую зависят от условий, в которых используется инструмент и качества технического обслуживания. И речь идет о следующих основных правилах:

 • в процессе работы необходимо уделять особое внимание системе охлаждения и других элементов; настоятельно рекомендуется своевременно и качественно очищать каналы, расположенные на корпусе косы и ребра стартера;
 • в процессе обработки различных элементов можно использовать растворители, бензин, керосин и прочие эффективные средства;
 • указанные работы следует проводить после полного остывания силового агрегата;
 • необходимо в полной мере выполнять все правила, указанные в соответствующих инструкциях, составляемых разработчиками описываемого инструмента, что позволит избежать перегрузок в прогретом двигателе, что в свою очередь является самой распространенной причиной серьезных поломок;
 • все остатки топлива в ДВС следует полностью сливать перед длительными перерывами в эксплуатации косы; стоит учитывать, что бензиново-масляная смесь довольно быстро распадается на так называемые тяжелые фракции, неизбежно забивающие карбюратор;
 • после удаления топлива требуется запустить двигатель и дать ему поработать на ХХ до того момента, пока он сам не заглохнет; подобным образом остатки смеси будут устранены из ДВС в полном объеме.

Особое внимание необходимо уделить подготовке инструмента к длительному сезонному хранению. Это следует делать с целью минимизации рисков возникновения проблем с запуском двигателя. Грамотная подготовка включает в себя следующие манипуляции:

 1. полностью разобрать триммер;
 2. тщательно промыть и очистить все элементы, к которым есть доступ;
 3. произвести осмотр деталей бензокосы с целью выявления дефектов (обнаруженные при этом механические повреждения следует устранить);
 4. залить в редуктор моторное масло;
 5. осуществить качественную очистку от засорений воздушного фильтрующего элемента;
 6. имея соответствующие знания и практические навыки, можно выполнить частичную разборку силовой установки с последующей продувкой и смазкой подвижных элементов;
 7. замотать собранную бензиновую косу предварительно промасленной ветошью.

Помимо всего уже перечисленного, необходимо смазать поршневую группу. Этот алгоритм предусматривает следующие несложные манипуляции:

 1. извлечь свечу;
 2. перевести с помощью стартера поршень в верхнюю мертвую точку (ВМТ);
 3. залить в цилиндр небольшой объем моторного масла;
 4. несколько раз провернуть коленвал.

Независимо от стоимости и марки техники, следует четко выполнять все требования соответствующих инструкций и придерживаться рекомендаций разработчиков и опытных специалистов. На сегодня подробную информацию, касающуюся правильного использования подобной техники, можно без труда найти на многих специализированных сайтах и форумах.

Важно помнить, что грамотная эксплуатации мотокосы и ее своевременное обслуживание (самостоятельное или в сервисе) – это залог максимально длительного срока службы и минимальных расходов.

Далее смотрите видео о том, как определить и устранить причину, по которой не заводится бензиновый триммер.

Способы устранения поломки

Не секрет, что лучший и наиболее эффективный способ ремонта – это предупреждение возможных неисправностей. Как уже было отмечено, одним из ключевых моментов является то, насколько правильно приготовлена бензиново-масляная смесь. Ее компонентами должны быть бензин не ниже АИ-92 и высококачественное моторное масло.

Пропорции, с учетом которых готовят смесь, указаны в руководстве производителя, входящего в комплект поставки любого бензинового триммера. Как правило, масло в бензин добавляют при помощи обыкновенного медицинского шприца. Подобным образом проще всего соблюсти соответствующие пропорции.

Достаточно часто при возникновении проблем с запуском мотокосы владельцы инструмента стараются осуществить ремонт своими руками. При наличии необходимых знаний и навыков такой подход позволит существенно сократить эксплуатационные расходы. В первую очередь стоит проверить топливную систему и, в частности, фильтрующий элемент. При обнаружении засорений фильтр проще всего будет заменить новым. Если источником проблем стал воздушный фильтр, то выйти из сложной ситуации можно даже в процессе работы при незначительных временных затратах. Необходимо будет выполнить следующие действия:

 1. снять фильтрующий элемент;
 2. непосредственно в рабочих условиях можно промыть фильтр используемым бензином;
 3. при эксплуатации косы дома или на дачном участке для чистки используют воду и простые моющие средства;
 4. после промывки деталь тщательно прополаскивается и просушивается;
 5. полностью сухой фильтр следует смазать моторным маслом;
 6. излишки смазывающего вещества удаляют сжатием фильтрующего элемента руками;
 7. очищенную деталь ставят на место и крепят пластиковую крышку винтами.

Если описанные действия не обеспечили положительный результат, то следующим шагом будет регулировка холостого хода с помощью соответствующего винта карбюратора. Данной теме посвящены многие публикации и видеоролики, размещенные на просторах всемирной паутины. При попытках решить рассматриваемые проблемы, можно предпринять несколько шагов.

 1. Триммер располагают на боку так, чтобы «воздухан» был сверху. Это позволит топливной смеси поступать в нижнюю часть карбюратора. Нередко попытки запустить ДВС оказываются успешными, если предварительно демонтировать упомянутую деталь и буквально пару капель бензина отправить непосредственно в сам карбюратор.
 2. Если после всех описанных действий косу не получилось привести в рабочее состояние, то следует уделить внимание состоянию свечи и, в частности, наличию искры. Параллельно полностью удаляется все топливо из камеры сгорания.
 3. Нередко владельцы бензокос оказываются в ситуациях, когда топливный и воздушный фильтры чистые, свечи исправные, топливная смесь свежая и качественная, но ДВС не подает признаков жизни. В подобных случаях опытные специалисты рекомендуют воспользоваться универсальным и проверенным многолетней практикой методом запуска. Необходимо перевести воздушную заслонку в закрытое положение и один раз дернуть ручку стартера. После заслонка открывается и производится пуск двигателя 2–3 раза. В подавляющем большинстве случаев результат оказывается положительным.

Проблемы могут возникнуть с самим стартером. Нередко происходит обрыв тросика и поломка ручки. С подобными неприятностями можно справиться самостоятельно. В остальных случаях, как правило, производится замена стартера. Стоит отметить, что даное устройство можно приобрести в сборе и установить своими руками.

Свечу зажигания в процессе запуска ДВС триммера может заливать топливом. Даже при качественной смеси и наличии хорошей искры завести устройство вряд ли получится. Наиболее эффективным выходом будет извлечение свечи и ее просушка. Параллельно можно проверить данную запчасть на работоспособность, при выявлении неисправностей заменить ее. Такая процедура включает в себя ряд простых шагов, а именно:

 1. заглушить устройство и дождаться полного остывания силового агрегата;
 2. отключить провод;
 3. извлечь саму свечу;
 4. произвести осмотр демонтированной детали;
 5. убедиться в наличии зазора (0,6 мм);
 6. вкрутить новую, рабочую свечу и затянуть ее.

На практике многие ремонтные работы, связанные с тем, что коса перестала заводиться и с которыми рано или поздно приходится сталкиваться в процессе эксплуатации бытовой бензокосы, вполне можно справиться самостоятельно. Но при серьезных неисправностях рациональнее всего будет обратиться в специализированный сервис. Однако ключевым фактором в подобных случаях будет соотношение стоимости ремонта и цены нового триммера.

Оставьте комментарий

Adblock
detector